• BULUTLAR İLETİŞİM
    • BİZİ HER ZAMAN ARAYABİLİRSİNİZ 0382 214 0542
Üyelik Girişi
İLETİŞİM


 

ŞUBEMİZ

Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim

Turk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Bütün Sermaye Şirketlerine Web Sitesi Zorunlu Hale Geldi


Ticaret Kanununun İnternet Sitesi İle İlgili Maddesi: Madde 1524


I - İnternet sitesi


MADDE 1524-(1)Her
sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak,
şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki
hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin
başlıcaları şunlardır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken
ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve
haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı
olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan,
değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin
kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların
dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz
edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın
ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi
paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu
işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi
hâlinde, ortakların ve menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,
tablolar,  belgeler;  sermaye  arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme
değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu
kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan
raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait
belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması
zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen
cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için
öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar,
özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat
sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların
dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine
ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu
başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat
giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay
sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili
kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;Kanuna  aykırılığın tüm
sonuçlarının  doğmasına  yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim
kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.

(3)İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü
herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya
menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta
da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını
açabilir.

(4)İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında
yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj”
ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan
yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir
mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili
diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle
düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari
düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine
konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle
internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için
bu süre beş yıldır.

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde
uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip
şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir
deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede
yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak
yukarıdaki işlem tekrarlanır.


 

İnsan KaynaklarıCep Telefonu Reyonu

Ürün Reyonu

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret37788
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.26276.2878
Euro7.37427.4038
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 29° 14°